Geschiedenis

Pinkst’Art. Hoe het allemaal begon.

Toen coördinator Hans Smulders aan het eind van het vorige millennium met pensioen ging, viel er op het gemeentehuis iemand weg die een belangrijke rol speelde voor de cultuur in onze voormalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Hans had affiniteit met kunst en cultuur en was niet te beroerd om hand- en spandiensten te verrichten bij het inrichten van tentoonstellingen.

Burgemeester André Bonthuis – een liefhebber van cultuur – en op dat moment de portefeuillehouder,  vroeg een aantal professionals om mee te denken.Te weten: tekstschrijver Arie Kunst, die jaarlijks de huis-tentoonstelling Kunst bij Kunst organiseerde, architect/beeldend kunstenaar Ben van Oosten, handvaardigheidsleraar Theo de Vlaming, die zitting had in een club die om de tien jaar kunstprojecten langs de Hollandse IJssel organiseerde, Manuel Nieto van de Piano Workshop en Rob Stolk,  van Galerie Midi.

De gemeente kon gebruik maken van een provinciaal geldpotje om een medewerker  van Het Kunsthuis in te huren die begon met het inventariseren van de bestaande activiteiten en het potentieel aan kunstenaars.

Het viel  niet mee. Cultuurbeleid in de gemeente ging niet alleen over kunst, er moest een integrale oplossing komen voor alle culturele activiteiten  Hier vielen  ook de drumfanfares, de muziekschool, de zangverenigingen en de bibliotheek onder, die allemaal gesubsidieerd werden. De verenigingen en stichtingen waren bang dat een nieuwe aanpak tot een herverdeling van fondsen zou leiden  wat  nadelig voor hen kon uitpakken.

Omdat Bonthuis cultuur in zijn portefeuille had, moest  er iets concreets  gebeuren. In 2000 kwam hij daarom kwam het idee of het niet wat zou zijn om tegelijk met de jaarlijkse kunstmarkt, die de Lions Club op de tweede zaterdag van juni op het Raadhuisplein organiseerde, in het Raadhuis een tentoonstelling te organiseren. Dat jaar viel de tweede zaterdag van juni in het Pinksterweekend. Na overleg met een aantal kunstenaars, waaronder Ben van Oosten, Lenie van den Bulk en Galerie Gielen die net was gestart, besloten de kunstenaars en het Open Atelier hun ateliers open te stellen op zaterdag en maandag in het Pinksterweekend. De Oudheidkamer en de Autostal gingen open voor publiek en de muziekschool stelde  een zaal beschikbaar. Ook de Piano Workshop deed mee en organiseerde een miniconcert in de winkel. Het evenement, werd Pinkst’Artgenoemd, omdat we dat jaarlijks met Pinksteren wilden houden

De professionele deelnemers lapten ieder 250 gulden voor de publiciteitskosten. Een aantal aankomend kunstenaars kon gratis in de muziekschool terecht.De middelbare scholen speelden er op in  via Bart Belonje van het Comenius College . Bonthuis benaderde zelf een kunstenaar om in het Raadhuis te exposeren.

De algemene publiciteit werd door de deelnemers geregeld.De financiële afwikkeling ging via stichting Nipro die in het verleden dorpsactiviteiten organiseerde en nog wat in kas had dat voor de aanloopkosten  gebruikt mocht worden. Er werden  direct spandoeken gemaakt, die op verschillende plaatsen werden opgehangen. Ieder was verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij het op  locatie invulde en voor de kosten die daarmee gemoeid waren.

Om free publicity voor het evenement  te krijgen werd op de zaterdag van het weekend voorafgaand aan Pinksteren met alle kunstenaars samen een kunstwerk  gebouwd op een opvallende plek in de gemeente. Het idee was om dat ieder jaar op een andere plek te doen met duurzame materialen, zodat er na verloop van tijd overal in de omliggende dorpen, die thans onder de gemeente Zuidplas vallen, kunstobjecten zouden komen.

Ben van Oosten kwam met het voorstel om alle hardhouten latjes van het terrashout dat hij thuis ging vervangen roze te schilderen en daar met ijzerdraad een soort rupsen van te maken. Met veel moeite kregen we van de gemeente toestemming om die op het talud naast de Waterdragerte plaatsen. Er waren genoeg kunstenaars om Ben te helpen met de voorbereidingen. In dit geval met boren en schilderen. Zo ontstond er een band tussen kunstenaars die elkaar daarvoor nog niet kenden.

Het maken van het kunstwerk kreeg inderdaad de nodige belangstelling van de pers. De rupsen die Ben voor ogen had werden het niet, want Lenie van de Bulk ging creatief met het ontwerp op de loop, waardoor de rupsen uiteindelijk meer op grote roze kreeften leken. Ook leuk

Stichting Nipro werd Stichting Cultureel Netwerk Nieuwerkerk  inmiddels omgedoopt tot Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas Het werd  niet helemaal het platform dat de gemeente voor ogen had, want het was er om de financiën van gecombineerde evenementen zoals Pinkst’Art af te wikkelen, dingen centraal te agenderen in een rubriek in Het Kanaal, de samenwerking onderling te versterken en kunst richting jongeren te stimuleren.

Pinkst’Art  bleef/blijft wel een feest. Het  is schitterend om met zoveel creatieve geesten geïnspireerd samen leuke dingen te bedenken en die samen tot stand te brengenDat maakt het allemaal zinvol en onvergetelijk. Cultuur is de lijm die de samenleving  verbindt. Kunstwerken dragen bij aan het gezicht van een omgeving, waardoor die zich onderscheidt en identiteit   geeft aan de mensen die er wonen en vergroot hun betrokkenheid met hun omgeving

Eind 2003  komt  de organisatie in handen van  Agnes den Hartogh, die het voorzitterschap van SCNN  graag op zich wilde nemen en waarmee SCNN, later SCNZ (Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas), weer nieuwe wegen insloeg

Op initiatief van Agnes den Hartogh is later het initiatief genomen om de Stichting Beeldende Kunst Zuidplas, SBKZ op te richten waarvan Pinkst’Art een onderdeel is geworden.Diverse kunstenaars hebben het stokje overgenomen. In 2019 heeft Pinkst’Art voor de 20e  keer plaats gevonden. Er is nog altijd veel enthousiasme om aan het evenement deel te nemen. Ook blijken de bezoekers telkens veel plezier te beleven aan hun bezoek aan Pinkst’Art. We hopen dat deze traditie nog jaren zal voortduren.

Stichting Beeldende Kunst Zuidplas/Commissie Pinkst’Art