Voorwaarden voor Deelname Pinkst’Art

Formele regels
Wij houden niet van formele regels maar wel van duidelijke afspraken. Vandaar dat we toch het één en ander hebben vastgelegd in de onderstaande voorwaarden voor deelname. Uiteraard hopen we dat we op een aantal regels nooit terug hoeven te vallen. Tenslotte willen we allemaal, organisatie en kunstenaars een geweldige en inspirerende kunstroute neerzetten.Pinkst’Art wordt het gehele pinksterweekend gehouden in de dorpen van de gemeente Zuidplas.

1. Kosten voor deelname en inschrijving
De kosten voor de deelname zijn vastgesteld op; € 35,00 per exposant.
Voor vrienden bedraagt de deelname € 25,00.

Voor € 20,- extra kunnen de deelnemers vriend worden van de Stichting Beeldende Kunst Zuidplas. Voor de inschrijving dient het daarvoor bestemde formulier volledig te worden ingevuld en tijdig te worden ingediend. De inschrijving is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag is overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN): NL 85 RABO 03161.61.489 t.n.v. Stichting Beeldende Kunst Zuidplas, onder vermelding van de naam van de deelnemende kunstenaar.

2. De tentoongestelde werken
2.1 De tentoongestelde werken dienen door de deelnemende exposanten te zijn vervaardigd. Het is niet toegestaan om andere zaken dan uw eigen beeldende kunst te exposeren. Artikelen welke de kenmerken van massaproductie dragen of anderzijds artikelen die niets met beeldende kunst van doen hebben zijn niet toegestaan.

2.2 Het is niet toegestaan om met meerdere kunstenaars onder één individuele inschrijving te exposeren.

2.3 De inhoud van uw expositie dient overeenkomstig uw aanmelding te zijn. Indien dit niet het geval is behoudt de werkgroep Pinkst’Art zich het recht voor om uw expositie de toegang te ontzeggen.

3. Expositie ruimte
De werkgroep probeert weer per dorp een expositieruimte te vinden. De locatie wordt in overleg met en met eventuele ondersteuning van de werkgroep Pinkst’art ingedeeld. Als dit niet lukt moet op eigen locatie worden geëxposeerd. Het staat de kunstenaars vrij ook samen een ruimte af te spreken.
Indien er in een bepaald dorp onvoldoende aanmeldingen of er te veel zijn dan zullen de werken elders geëxposeerd worden.
De expositie is in principe voor inwoners van de gemeente Zuidplas en de vrienden van SBKZ. Anderen mogen ook  deelnemen als er voldoende expositieruimte beschikbaar is.

De kleur van Pinkst’Art is pinkroze als herkenbaarheid; ga daar creatief mee om.

4. Aanwezigheid
De exposant dient zelf op de expositie aanwezig te zijn. Het is ook mogelijk om een vervanger te regelen; hiervan moet de naam tijdig doorgegeven worden.

5. Promotie
Ter promotie zal de organisatie van elke deelnemer een kort stukje tekst en een aantal foto’s opnemen op de website www.pinkstartzuidplas.nl. Ook zal er een brochure gemaakt worden met hierin de gegevens van alle deelnemers en per deelnemer één foto van een kunstwerk. Na inschrijving zullen de deelnemers tijdig de aanleverspecificaties hiervoor ontvangen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van deze gegevens. De organisatie is niet aansprakelijk voor ontbrekende informatie op de website of in de brochure indien er niet tijdig of niet correct is ingeleverd. Deelnemers die niet willen worden opgenomen in de brochure of op de website, kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier (opmerkingen veld) of door een e-mail te sturen aan info@pinkstartzuidplas.nl.

6. Schade aan tentoongestelde werken
De organisatie van Pinkst’Art biedt geen verzekering aan en is dus niet aansprakelijk voor schade aan de tentoongestelde werken veroorzaakt door calamiteiten zoals beschadiging, diefstal, vandalisme, waterschade enz